Toiminta

Juppi sukuseuran toimintakertomus 1998 – 2002

Mikko ja Anna Jupilla oli 12 lasta, joista kahdeksalle syntyi jälkeläisiä. Jälkeläiset olivat 1990-luvulla levittäytyneet pitkin Suomea ja tapasivat toisiaan hyvin harvoin. Niinpä serkusten mielissä syntyi ajatus kokoontumisesta. Ensimmäinen kokous pidettiin Lehtovaaralla, Mikko ja Anna Jupin sotien jälkeisessä kotikylässä, 19.7.1998. Kokousta puuhasivat Tuula Juppi, Irja Kemppainen, Maire Heikkinen, Marja Kolström ja Tuulikki Juppi-Meriläinen. Keittoruokailu ja kahvitus järjestettiin omin voimin, joten kustannukset olivat alhaiset eivätkä ne nousseet kynnykseksi osallistumiselle. Mukaan oli pyydetty myös Kajaanin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Pentti Hakkarainen, joka piti pienen hartaushetken. Vastapainoksi kokouksen päätteeksi oli tanssia. Näytille oli saatu Mikko ja Anna Jupin jälkeläisten kuvat ja ensimmäiset versiot sukutaulusta siihen mennessä tehdyn sukututkimuksen pohjalta. Kokoukseen osallistui lähes sata henkilöä. Tuossa kokouksessa päätettiin, että perustetaan Juppien sukuseura. Sukuseuran perustamiskokous pidettiin Lehtovaaran Heikkilässä Tapaninpäivänä 1998. Perustajajäsenet olivat Tauno Juppi (pj.), Tuula Juppi, Maire Heikkinen ja Marja Kolström.

Sukututkimus eteni ja sai erityisen paljon vauhtia, kun suvun jäseniä ja heidän elämäänsä kuvaavia tietoja Vaaksauksen kylässä kerättiin kyläkirjaa varten. Monenlaisia arkistoja kävi läpi kyläkirjan puuhanainen Kirsti Kuutti ja hänen kauttaan saatiin selville sukuhaarojen nykyisiä jäseniä. Tätä kautta tietoa sukuseurasta ja suvun kokoontumisesta saatiin levitettyä Mikko Jupin sisaren Ksenian jälkeläisille sekä Mikon serkkujen (Mina Juppi ja Jaakko Juppi) jälkeläisille.

Seuraavan kerran sukukokousta vietettiin Iisalmen Evakkokeskuksessa 14.7.2001. Tällä kertaa puuhanaisina toimivat Marja Kolström ja Maire Heikkinen. Tuula Juppi ja Tauno Juppi avustivat tarvittaessa. Kokouksen aluksi tarjolla oli karjalainen pitopöytä. Näytille oli saatu kahden sukuhaaran sukupuut, muutoin sukututkimuksen tuottamat perhetaulut sekä kuvia ja pientä tarinaa matkasta, joka oli tehty samana kesänä rajantakaiseen Vaaksauksen kylään. Kokouksessa valittiin sukuseuralle uusi hallitus, puheenjohtajana jatkoi Tauno Juppi. Hallitukseen valittiin edustaja jokaisesta sukuhaarasta, jotka olivat kokouksessa edustettuina. Kokoukseen osallistui vajaa 90 henkilöä. Päätettiin seuran jäsenmaksun kautta hankkia sukuseuran varsinaiset jäsenet.

Hallitus kokoontui vuosien 2001 – 2002 aikana 2 kertaa. Kokouksissaan hallitus valmisteli sukuseuran sääntöjä, päätti jäsenmaksun perinnästä, suunnitteli tulevaa toimintaa ja tulevaa yleistä sukukokousta.

Kyläkirja Vegaruksesta ilmestyi alku kesästä 2002. Sukuseura tiedotti kirjasta jäsenilleen ja hankki kolme kirjaa edelleen myytäväksi. Kirjassa on esitetty Jupin suku 1800-luvun alkupuolelta vuoteen 1939 niiden perheiden osalta, jotka asuivat Vaaksauksen kylässä.

 

Suojärven Juppien toimintakertomus vuosilta 2003 – 2004

Vuonna 2003 yleinen sukukokous järjestettiin Nurmeksessa Hyvärilässä. Kokoukseen osallistui n. 70 suvun jäsentä. Kokoukseen saatiin mukaan Lietteessä syntyneitä Juppeja, joita asuu tällä hetkellä mm. Valtimolla. Yksi kokoukseen osallistuneista oli syntyisin Venäjän puoleista Karjalasta. Tilaisuuteen osallistui myös Lieksan Mätäsvaaran Juppeja, joiden yhteyttä sukuun alettiin selvittää.

Johtokunta kokoontui vuoden 2003 aikana kaksi kertaa ja vuoden 2004 aikana myös kaksi kertaa. Kokouksissaan johtokunta päätti jäsenmaksun perimisestä, tiedotteiden lähettämisestä ja sisällöstä. Kokouksissa on myös suunniteltu yleisen sukukokouksen järjestämisestä.

 

Suojärven Juppien toimintakertomus vuosilta 2005 – 2007

 

Vuonna 2005 yleinen sukukokous järjestettiin jälleen Nurmeksessa Hyvärilässä. Kokoukseen osallistui n. 30 suvun jäsentä. Kokoukseen saatiin mukaan vieraita myös Kanadasta. Ennen kokousta tutustuttiin kyykän pelaamiseen Erkki Valjuksen opastuksella.

 

Johtokunta kokoontui vuoden 2005 aikana kaksi kertaa, vuosi 2006 oli välivuosi johtokunnan toiminnassa ja vuoden 2007 aikana johtokunta kokoontui kerran. Kokouksissaan johtokunta päätti jäsenmaksun perimisestä, tiedotteiden lähettämisestä ja sisällöstä. Kokouksissa on myös suunniteltu yleisen sukukokouksen järjestämisestä.

 

Suojärven Juppien toimintakertomus vuosilta 2008 – 2009

 

Johtokunta kokoontui vuoden 2008 aikana kolme kertaa ennen sukuseuran yleiskokousta. Kokouksissa suunniteltiin pääasiassa sukuseuran 10-vuotisjuhlaa. Juhlakokoontuminen pidettiin Ilomantsin Möhkössä, Rajakartanossa. Tapahtuma oli kaksipäiväinen. Ensimmäisenä päivänä ohjelmassa oli mahdollisuus retkeillä Petkeljärven kansallispuistossa Marja Kolströmin johdolla, tutustua sotahistoriaan aidoilla taistelupaikoilla historiaan perehtyneen Viljo Vestmanin opastuksella sekä nauttia Möhkön kesäteatterin esityksestä Suma, paahtavassa auringon paisteessa. Illalla vietettiin yhteistä aikaa joenrannassa naurujoogan merkeissä, jota ohjasi Pia Korhonen. Päivän päätteeksi oli mahdollisuus saunoa rantasaunassa. Toinen päivä aloitettiin opastetulla tutustumiskierroksella Möhkön Ruukkimuseoon. Sen jälkeen vuorossa olivat yhteinen lounas ja yleiskokous, jossa uusi johtokunta valittiin. Viikonlopun aikana tapahtumiin osallistui kaikkiaan 33 suvun jäsentä.

 

Uusi johtokunta kokoontui vuoden 2009 aikana yhden kerran. Kokous pidettiin Anni ja Mikko Jupin jälkipolvien kokoontumisen yhteydessä, koska tällä kertaa kaikki johtokunnan jäsenet edustavat tätä sukuhaaraa. Tällöin aloitettiin sukuseuran seuraavan yleiskokouksen valmistelu ja päätettiin esittää sukuseuran tunnuksen suunnittelu ja ideointi suvun jäsenille. Anni ja Mikko Jupin sukuhaara kokoontui Kajaanin Lehtovaaralla, Erätuvalla. Kokoontumisessa oli paikalla n. 50 henkilöä ja ohjelmassa oli vapaata seurustelua, mahdollisuus katsoa suvusta ja sukuseurasta tehtyjä Power Point-esityksiä sekä ruokailu, joka oli järjestetty nyyttäriperiaatteella eli jokainen osallistuja toi tullessaan jotain syötävää.

 

Vuosien 2008–2009 aikana ylläpidettiin sukuseuran nettisivuja. Sivujen ulkoasua uudistettiin ja kuvia sukuseuran kokoontumisista lisättiin. Sivujen ylläpitäjänä on ollut Janne Heikkinen.